Eiga Wiki
Advertisement
Jigoku
Jigoku (1960).jpg
Theatrical poster to Jigoku
Directed by Nobuo Nakagawa
Produced by Mitsugu Ōkura
Written by Ichiro Miyagawa
Nobuo Nakagawa
Music by Michiaki Watanabe
Cinematography Mamoru Morita
Editing by Toshio Gotō
Distributed by Shintōhō
Released July 30, 1960
Running time 98 min.
IMDb profile
JMDb profile

Jigoku (地獄) aka Hell and The Sinners of Hell is a 1960 Japanese horror film directed by Nobuo Nakagawa.

Cast[]

DVD cover to the Criterion release of Jigoku

 • Shigeru Amachi ... Shiro Shimizu
 • Yōichi Numata ... Tamura
 • Utako Mitsuya ... Yukiko/Sachiko
 • Kanjūrō Arashi ... Enma, King of Hell
 • Hiroshi Hayashi ... Gozo Shimizu
 • Hiroshi Izumida ... 'Tiger' Kyoichi Shiga
 • Koichi Miya ... Journalist Akagawa
 • Fumiko Miyata ... Mrs. Yajima
 • Torahiko Nakamura ... Professor Yajima
 • Tomohiko Ohtani ... Dr. Kusama
 • Akiko Ono ... Yoko
 • Jun Otomo ... Ensai Taniguchi
 • Hiroshi Shinguji ... Detective Hariya
 • Kimie Tokudaiji ... Ito Shimizu
 • Sakutaro Yamakawa ... Fisherman
 • Akiko Yamashita ... Kinuko

External links[]

Alternate poster to Jigoku

Advertisement