Advertisement
Seven's Face
Sevens face.jpg

Japanese DVD cover
Directed by Manabu Asou
Produced by Eiji Omura
Written by Satsuo Endo
Kazuaki Takano
IMDb profile

Seven's Face (セブンズフェイス, Seven's Face) is a 2000 Japanese film directed by Manabu Asou.

Cast

 • Masato Hagiwara ... Uchiyama
 • Megumi Okina ... Garasu
 • Gamon Kawai ... Taniguchi
 • Hajime Yamazaki ... Nezu
 • Yoriko Douguchi ... Himura
 • Hiroko Isayama ... Shirai
 • Eisei Amamoto ... Katsuda
 • Zen Kajiwara ... Mishima
 • Kiyoshi Sugimoto ... Ohashi
 • Kaori Takahashi ... Uomi Nanae
 • Yuka Ito ... Uchiyama Minako
 • Murasaki Onoue ... Hirota
 • Makoto Kaketa ... Saito
 • Yoshiyuki Morishita ... Miyaoka
 • Hiroyuki Ariyoshi ... Honjima
 • Kai Natsume ... Kudo
 • Lily ... Miyaoka Yoko no Haha
 • Akira Hamada ... Tazaki
 • Yoji Tanaka ... Takahashi
 • Eri Ishikawa ... Kojima
 • Kozue Wadokoro ... Miyaoka Yoko
 • Ai Tateishi ... Yoshioka
 • Sachiyo Yamada ... Kato
 • Makiko Takada ... Takada Miyo
 • Masahiro Kana ... Takegawa
 • Haruo Furuya ... Kuma
 • Kojiro Asami ... Aoki Ishi
 • Shotaro Sakai ... Kurumaisu no otoko no ko
 • Yoshiko Otsuka ... Stokaa sareru onna
 • Akira Matsuda ... Kanrinin
 • Etsuko Mochizuki
 • Haruka Morio
 • Shinsuke Ouna ... Furiitaa fu no otoko
 • Maiko Kobayashi ... Miyaoka Yoko no imoto
 • Miki Yuki ... TV Reporter
 • Mayumi Shintani ... Kumi
 • Koji Kobayashi ... Kanashii otoko
 • Atsushi Narasaka ... Sugimura
 • Masaya Sekino
 • Yuta Saito ... Himura no musoko
 • Miyuki Koike
 • Erina Yamaguchi
 • Mariko Naga
 • Masaki Sekine ... Shonen
 • Un Okubo
 • Hitomasa Matsuzawa
 • Kuniaki Tanaka
 • Hideki Io
 • Takeshi Onishi
 • Hatsuhiko Hofuku
 • Taiki Ito
 • Kentaro Sakai
 • Akiko Aso
 • Kayoko Kimura
 • Sari Sakurai
 • Sotabi Murofushi
 • Koji Ueda ... Nakamura isha
 • Ittoku Kishibe
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.